Datacenteretableringen i norra Sverige får 7,3 miljoner

Länsstyrelsen i Norrbottens län har beviljat 7,3 miljoner kronor till 2 nya projekt för att utveckla förutsättningarna för en kraftfull tillväxt av datacenterbranschen i norra Sverige. Annika Svensson, IGIS och Mikael Börjesson Luleå Tekniska universitet(LTU) kommer att leda projekten som koordineras av LTU.

Annika Svensson och Mikael Börjesson projektledare för datacentersatsningen i norra Sverige. Foto Mikael Hansson

Annika Svensson och Mikael Börjesson projektledare för datacentersatsningen i norra Sverige. Foto Mikael Hansson

”Företag och myndigheter behöver lära sig mer om datacenter och hur internationella datacenteraktörer fungerar och vad de behöver, förklarar Mikael Börjesson. Det handlar bland annat om att kunna visa att Sverige och regionen i norr är bättre än andra länder och regioner.”

Se hela artikeln av Mikael Hansson Infotech, Umeå

 

Datacentersatsning i norra Sverige

IGIS är en drivande aktör när en helt ny industri växer fram i norra Sverige och flera av länets kommuner har gått samman för att jobba för framtida datacenteretableringar

”– Det här ligger i toppen på vår agenda, understryker Rickard Sundbom.”

Läs mer på infoTech Umeå

Träff om datacenter

Foto: Mikael Hansson, Info Tech Umeå